Canlı Destek Aydınlatma Metni


Canlı Destek Aydınlatma Metni   Harşena Arı Ürünleri olarak; Canlı Destek Hattı vasıtasıyla bizimle iletişime geçen sizlerin; kimlik, iletişim, müşteri işlem ve tarafımıza iletmiş olduğunuz diğer tüm kişisel verileri;

  1. İletişimde bulunulan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  2. İletişimin teyidi ve sipariş sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  3. Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  4. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
  5. Ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
  6. Müşteri talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması

    amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

   Bu kişisel veriler, canlı destek altyapı hizmetini aldığımız yurt dışında yerleşik ilgili iş ortağımız ve yetkili kamu kurumları hariç olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

   Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine ve açık rızanıza dayalı olarak ilgili platform yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

   Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinize ilişkin başvurunuzu, https://harsena.com.tr/ web sitemizden inceleyebileceğiniz "İlgili Kişi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu"nu doldurarak; halit.celebi@hs01.kep.tr KEP adresine, info@harsena.com.tr e-mail adresine; sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut Ortaköy Köyü No: 36/ A Amasya adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz.