Yasal Kurallar, Kişisel Verilerin Korunması Ve Aydınlatma Metni
   Harşena (Halit Çelebi) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

 İşlediğimiz kişisel veri kategorileriniz nelerdir ve bunları hangi amaçlarla işliyoruz?

 

  Ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri Harşena (Halit Çelebi) tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ilkelerine uygun olarak,

 

   aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 


1. İşlem Güvenliği (ör: Internet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP numaranız), pazarlama bilgileri (ör: çerezler vasıtasıyla toplanan bilgiler), 

 

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

- Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

- Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

- Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

- Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi     

 

amaçlarıyla işlenecektir.    


 2. Kimlik bilgileri (ör: ad, soyad, cinsiyet, kullanıcı adi), iletişim bilgileri (ör: adres, telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem bilgileri (ör: fatura bilgileri, sipariş bilgileri, ödeme bilgileri, favori ürün bilgileri, sepet bilgileri vb.)

 

 

amaçlarıyla işlenecektir.


 Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir?

   Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; üyelik formu, üyelik bilgileri sayfasını doldurmanız, adres defterim sayfasından adreslerinizi kaydetmeniz, sepetinize veya favorilerinize ürün eklemeniz, sipariş vermeniz, satın almış olduğunuz ürünleri iade etmeniz, destek talepleriniz gibi internet sitemizi kullanımınız ile bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar) vasıtalarıyla kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi nedir?


Kişisel verileriniz, Harşena (Halit Çelebi)  tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nin 5. maddesinde belirtilmiş olan;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.


 Kişisel verilerinizi üçüncü bir kişiye aktarıyor muyuz?

   Yukarıda bahsedilen kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, siparişinizin teslim edilebilmesi amacıyla kargo şirketine, Whatsapp Business hattımız vasıtasıyla sizlerle iletişim kurulabilmesi adına Whatsapp'e, kargo otomasyonu ve faturalandırma işlemlerinin yapılabilmesi adına bir yazılım firmasına ve bilgi/kampanya otomasyonları için bir CRM sistemine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir. Bilgileriniz, bu firma ve kurumlar haricinde herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır.


 Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi HARŞENA'ya (Halit Çelebi)   ait “https://www.harsena.com.tr” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”  aracılığıyla, Ortaköy Köyü No: 36/ A Amasya adresine yazılı olarak, halit.celebi@hs01.kep.tr kep adresimize elektronik imzalı şekilde veya info@harsena.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz. 

 

Veri Sorumlusu: Harşena (Halit Çelebi)  

Adres: Ortaköy Köyü No: 36/ A Amasya

Mail:  info@harsena.com.tr

Kep Adresi: halit.celebi@hs01.kep.tr


Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Harşena (Halit Çelebi) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu aydınlatma metni Whatsapp Business hattımız vasıtasıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde sizlerden toplanan kişisel verileri de kapsamaktadır. Metin, niteliği gereği, bu yolla bizimle iletişime geçebilecek her kişiyi kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Eğer aynı zamanda sitemizde üye kaydı oluşturmuşsanız veya üye olmadan sipariş vermişseniz, kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak adına bu aydınlatma metinlerini okumanızı tavsiye ederiz.

 

Whatsapp Business hattımız aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, e-mail vb. kişisel verileriniz, tarafımızdan sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, ilgili is süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Bize ilettiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.